Om Familjecenter

Alla kan behöva stöd i sin roll som förälder, här hittar du information som kanske kan hjälpa dig. I Vännäs finns även Familjecenter, en verksamhet som samlar flera typer av service under samma tak.

Vännäs Familjecenter

Vännäs Familjecenter är en verksamhet som vilar på tre ben: Vård- och omsorgsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Västerbottens läns landsting. Här samverkar barnmorskor, distriktssköterskor, förskollärare och socionomer kring barnfamiljen. I familjecenters lokaler finns barnhälsovård, barnmorskemottagning, öppen förskola, förebyggande socialtjänst, familjerådgivning och ungdomsmottagning.

Verksamhetens mål

Målet för verksamheten vid Vännäs Familjecenter är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa och skapa förutsättningar för lust och glädje i kontakten föräldrar/barn samt på ett tidigt stadium hjälpa enskilda, par och familjer att tackla sina svårigheter innan de blir stora problem. Alla enskilda samtal sker under tystnadsplikt. Familjerådgivning lyder under särskilt sträng sekretess.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de olika verksamheterna på Vännäs Familjecenter. Där hittar du även information om kontaktuppgifter.

Hitta hit

Vännäs Familjecenter
Umevägen 6
911 32 Vännäs
(ingång från baksidan)