Folkhälsa

OBS: Sidan är under uppbyggnad!

Digital frukost

Förebygg fallolyckor

Att hålla sig fysiskt aktiv är bästa försäkringen mot att drabbas av en allvarlig fallskada när du blir äldre.

Familj, barn och unga

Alla kan hamna i problem som är svåra att lösa själv, till exempel psykisk ohälsa eller missbruk. Läs mer om hjälp och stöd.

Coronavirus

Ett rikt fritids- och föreningsliv

Här, under Uppleva och göra, hittar du information om friluftsliv och föreningsliv i kommunen - för en aktiv fritid.