Om kommunens hälso- och sjukvård

Vännäs kommun kan erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Personer som har plats på ett kommunalt boende eller har hemsjukvård omfattas automatiskt av den kommunala hälso- och sjukvården. När läkarinsatser behövs träder landstingets ansvar in.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar:

  • de som bor i särskilda boendeformer (äldre- och handikappomsorg)
  • de som vistas på korttidsboende (Korttid/Rehab)
  • de som vistas på biståndsbedömd dagverksamhet
  • hemsjukvård i eget boende

Vad kostar det?

Gällande avgifter för tjänster inom omsorgen hittar du på samlingssidan för avgifter och taxor. Se länk nedan.

Verksamhetschef för den kommunala hälso- och sjukvården
Gudrun Kågström-Lindberg
Tel: 0935-143 40