Socialtjänsten

Socialtjänsten kan du kontakta för olika typer av stödinsatser eller samtal när det gäller till exempel missbruk eller psykisk ohälsa.

Kontaktuppgifterna hittar du under respektive informationssida. Öppenvården har dessutom en e-postadress dit du kan ställa dina frågor.