Allmänna råd - bromsa smittan!

Alla har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan.

Från och med 1 juni gäller inte längre några regionala restriktioner för Västerbottens län. Smittspridningen är fortfarande hög nationellt och rådet om att hålla avstånd och att begränsa sitt umgänge fortsätter att gälla. Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram samt regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att ske stegvis.

Du är skyldig att

Stanna hemma vid symtom

 • Har du symtom på covid-19 bör du stanna hemma. Du rekommenderas även att testa dig för pågående infektion.

Umgås bara i mindre krets

 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till andra personer du träffar. Umgås helst utomhus.
 • Vaccinerade personer kan tre veckor efter första dosen träffa personer från några olika hushåll inomhus. Men tänk på att du fortfarande kan bära på smittan. Därför är det viktigt att fortsätta skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt .
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
  Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Mer information om rekommendationerna finns att läsa på lansstyrelsen.se/vasterbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Nationella råd på krisinformation.se

Skärpta nationella råd gäller i Sverige. Läs de skärpta råden på krisinformation.se. Här hittar du även mer information gällande covid-19 och andra samhällskriser.

Läs rekommendationerna i sin helhet på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skydda dig själv och andra

På folkhalsomyndigheten.se kan du läsa mer om hur du bäst skyddar dig själv och andra mot covid-19.

Till informationenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Restriktioner i kollektivtrafiken

Just nu är kollektivtrafiken till för dig som inte har något annat val. Så länge det finns en utbredd samhällsspridning av covid-19 rekommenderas du som är 16 år eller äldre att använda munskydd i kollektivtrafiken.

Läs mer på tabussen.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som är vaccinerad

Anpassningar gäller för personer som vaccinerats med första dosen och där tre veckor har gått sedan vaccinationstillfället. Då har kroppen utvecklat ett gott skydd. Det är av yttersta vikt att följa vaccinationsschemat och vaccinera sig med den andra dosen (för de vacciner som har två doser i schemat), så att skyddet blir långvarigt.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster