Besöka ett boende i kommunen

Var fortsatt försiktig och följ restriktioner och anvisningar vid besök på boenden i kommunen trots vaccinering!

Vi är glada att kunna informera om att vaccinationen på kommunens särskilda boenden är klar. Trots detta behöver du och vi fortsätta att vara försiktiga vid besök på boenden. Vi vet ännu inte säkert hur smittspridningen påverkas av vaccineringen.

Det är fortfarande inte läge att återgå till det normala.

  • Innan besök, kontakta boendet för att få veta vilka anvisningar som gäller just där.
  • Använd munskydd vid besök.
  • Vi ser gärna att ni som anhöriga införskaffar egna munskydd men om det inte är möjligt kan boendet tillhandahålla detta.

Hur sker informationen om smitta bekräftas inom kommunens vård- och omsorgsboenden?

Om fall av Covid-19 skulle bekräftas på något av kommunens boenden inom vård och omsorg är det i första hand Region Västerbotten som sköter information och smittspårning. Patientsekretess råder alltid och varken regionen eller kommunen kommer att kommentera enskilda fall av smitta.

De boende på berörd enhet samt deras anhöriga får information om smitta bekräftas. Den informationen kommer från kommunens sjuksköterska, eller vid behov, ansvarig läkare.

Vård- och omsorgsförvaltningen i Vännäs kommun säkerställer att all vård- och omsorgspersonal har kunskap om hur man ska ta hand om person med bekräftad covid-19 samt förebygga vidare smittspridning, till exempel hygienrutiner och användande av skyddsutrustning.