För föreningslivet

Här får du mer information om olika åtgärder som syftar till att minska den negativa påverkan på vårt föreningsliv och ungdomsidrotten under coronapandemin.

Årsmöten och stämmor under pandemin

Föreningar rekommenderas att skjuta upp årsmöten och stämmor eller genomföra dem digitalt. Aktiebolag och ekonomiska föreningar kan använda sig av fullmakter och poströstning, enligt en tillfällig lag. På krisinformation.se kan du läsa mer om vad som gäller för årsmöten och stämmor under pandemin.

Till krisinformation.se om årsmöten och stämmorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från och med den 1 juni gäller nya råd för idrottsverksamhet

Allmäna råd till idrotten

Från den 1 juni är det oavsett ålder tillåtet att spela match och tävla i mindre omfattning samt att genomföra mindre läger och cuper. Med mindre omfattning avses antingen ett färre antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar. Varje arrangemang bör dock förgås av en riskbedömning.

Läs mer om rekommendationen om riskbedömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreningar inom idrott, kultur och fritid bör enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

  • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
  • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
  • endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning
  • endast genomföra mindre läger och cuper.

Läs mer om de allmäna råden för idrottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Idrottsanläggningar öppna för barn och ungdomsträning

De kommunala inomhusanläggningarna har endast öppet för skolans verksamhet, föreningsledd träning för barn och ungdomar födda 2002 eller senare samt för föreningsverksamhet som av riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet.

För övriga målgrupper håller anläggningarna stängt för bokningar och besök fram till och med 30 juni 2021. Därefter tar kommunen nytt beslut om öppnandet av idrottshallar för allmänhet och verksamhet som inte omfattar barn och ungdomsverksamhet.

Omklädningsrummen i idrottsanläggningarna är fortsatt öppna men endast för tillgång till toalett och möjlighet att tvätta händer, ej för ombyte och dusch.

Begränsningar av antalet personer som får vistas i en idrottshall samtidigt

Utifrån pandemilagen har kommunen räknat hur många personer som samtidigt får vistas i respektive anläggning för att undvika trängsel. Varje förening måste kontakta sitt specialidrottsförbund, för att ta reda på vilka rekommendationer som gäller för respektive idrott. Observera att förutsättningarna kan komma att ändras med kort varsel.

Föreningar ska fortsatt bedriva sin verksamhet utifrån folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd.

Stöd till föreningarna

Förstärkt aktivitetsstöd

Vännäs kommun har beslutat att under tiden som restriktioner för covid-19 påverkar aktivitetsstödet kommer detta justeras upp utifrån beräknat inställda aktiviteter.

Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de deltagare som faktiskt var med.

Möjlighet till anstånd med betalning av fakturor till kommunen

Föreningar kan få möjlighet till anstånd med betalning av fakturor som avser vatten, avlopp och tillsyn efter dialog med kommunen.

Dispens med årsmöteshandlingar för drift- och utvecklingsbidrag

För verksamhetsåret 2020 lämnas dispens på kravet på årsmöteshandlingar för drift- och utvecklingsbidrag.