För föreningslivet

Här får du mer information om olika åtgärder som syftar till att minska den negativa påverkan på vårt föreningsliv och ungdomsidrotten under coronapandemin.

Årsmöten och stämmor under pandemin

Föreningar rekommenderas att skjuta upp årsmöten och stämmor eller genomföra dem digitalt. Aktiebolag och ekonomiska föreningar kan använda sig av fullmakter och poströstning, enligt en tillfällig lag. På krisinformation.se kan du läsa mer om vad som gäller för årsmöten och stämmor under pandemin.

Till krisinformation.se om årsmöten och stämmorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från och med den 28 april kan barn och unga spela enstaka matcher och tävlingar utomhus

Föreningar med lagidrotter kan anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare. För individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande.

Källa, folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Idrottsanläggningar öppna för barn och ungdomsträning

De kommunala inomhusanläggningarna har endast öppet för skolans verksamhet, föreningsledd träning för barn och ungdomar födda 2002 eller senare samt för föreningsverksamhet som av riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet.

För övriga målgrupper håller anläggningarna stängt för bokningar och besök fram till och med 9 maj eller till dess att nya rekommendationer kommer.

Omklädningsrummen i idrottsanläggningarna är fortsatt öppna men endast för tillgång till toalett och möjlighet att tvätta händer, ej för ombyte och dusch.

Begränsningar av antalet personer som får vistas i en idrottshall samtidigt

Utifrån pandemilagen har kommunen räknat hur många personer som samtidigt får vistas i respektive anläggning för att undvika trängsel. Varje förening måste kontakta sitt specialidrottsförbund, för att ta reda på vilka rekommendationer som gäller för respektive idrott. Observera att förutsättningarna kan komma att ändras med kort varsel.

Föreningar ska fortsatt bedriva sin verksamhet utifrån folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd.

Stöd till föreningarna

Förstärkt aktivitetsstöd

Vi utreder just nu hur vi bäst kan stödja föreningar vars aktiviteter blivit färre under vårterminen 2020.

Ambitionen är att LOK-stödet inte ska minska på grund av att det blivit färre aktiviteter i vår och att stödet ska ha en liknande nivå som det aktivitetsstöd som utgått för vårterminen 2019. Modell för detta är ännu ej klar utan utreds i dialog med RF-SISU Västerbotten.

Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de deltagare som faktiskt var med. Vännäs kommun återkommer efter sommaren med ytterligare information kring kompensationen.

Möjlighet till anstånd med betalning av fakturor till kommunen

Föreningar kan få möjlighet till anstånd med betalning av fakturor som avser vatten, avlopp och tillsyn efter dialog med kommunen.

Dispens med årsmöteshandlingar för drift- och utvecklingsbidrag

För verksamhetsåret 2020 lämnas dispens på kravet på årsmöteshandlingar för drift- och utvecklingsbidrag.