För näringslivet

Vännäs kommun följer löpande utvecklingen kring Coronaviruset (Covid-19) och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, MSB och berörda myndigheter.

Här nedan har Näringslivsutvecklarna i kommunen gjort en sammanställning över vad vi som kommun gör för att bidra till lösningar för näringslivet. Du är också välkommen att höra av dig om det finns andra behov, så lyfter vi det vidare till berörda inom kommunen och att vi tillsammans ska hitta så bra lösningar som möjligt. Vi har även gjort en lista över bra länkar att följa.

Länsstyrelsens tillsyn enligt den tillfälliga covid--19 lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Ändringar från och med den 1 juni

Regeringen har beslutat om ändringar i den så kallade begränsningsförordningen. Ändringarna från och med den 1 juni och innebär bland annat nya deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsmaterial för verksamheter

Det finns goda exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan. På MSB.se finns informationsmaterial att hämta.

Till sidan för informationsmateriallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enkätundersökning om påverkan på näringslivet under coronapandemin

En uppföljande enkät från Västerbottens Handelskammare, Företagarna och Region Västerbotten visar att länets företag fortsatt drabbas negativt av Coronapandemin.

Resultaten av enkäten bör tolkas med viss försiktighet eftersom svarsfrekvensen denna gång var avsevärt lägre än vid det tidigare tillfället. Dock är den största gruppen svarande små företag (62%) vilket är samma situation som vid tidigare enkät.

Ekonomifrågor

För att lindra coronapandemins ekonominiska effekter för Vännäs Näringsliv har Vännäs kommun beslutat att det är möjligt att förlänga betalningstiden till kommunen för fakturor inom vatten, avlopp och tillsyn.

Det går bra att höra av sig till ekonomiavdelningen om detta. Du kan även ringa växeln 0935-140 00 så kopplas du rätt. Ha fakturanummer till hands.

Vill du som företagare skynda på en utbetalning till till ditt företag från Vännäs kommun går det också att hjälpa till med, även här hör du av dig till ekonomiavdelningen.

Tillsyn från Vännäs kommun

Inga tillsynsbesök som behöver faktureras genomförs just nu. De ärenden som sökande lämnat in handläggs om inte sökande hör av sig om ändring av det. Det genomförsheller inga livsmedelskontroller eller andra besök på äldreboenden eller hos andra personer inom riskgrupp.

Livsmedelsverket går ut med ny info nästa vecka och vidare information presenteras löpande på vannas.se. Om du som företagare behöver tid eller förlängning, pausa eller avbryta tillstånds- eller tillsynsärenden är du välkommen att höra av dig så hittar till tillsammans lösningar som fungerar för båda parter.

Vännäs kommun följer även företagarorganisationerna Svenskt Näringsliv och Företagarna för att se hur kommunen på bästa sätt kan stötta och finnas till för näringslivet. Tillsammans hjälps vi åt.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor, synpunkter eller önskemål.

Med vänlig hälsning Emelie & Christin!

Christin Westman
Tel: 0935-141 43
Mobil: 070-389 18 54

Emelie Höglander
Tel: 0935-141 18
Mobil: 070-668 44 23