Provta dig vid symtom

Provta dig om du får symtom på covid-19. Läs mer via länkarna nedan om egenprovtagning i Västerbotten samt om att hämta provtagningskit på hälsocentralen i Vännäs.

Du som är vuxen eller i tonårsåldern kan ta prov på dig själv om något av det här stämmer in på dig:

  • Du har milda symtom som kan tyda på covid-19. Det kan till exempel vara hosta, snuva, halsont, illamående eller nedsatt lukt- eller smaksinne. Du ska ha haft symtom i minst ett dygn.
  • Du ingår i en smittspårning och behöver lämna prov.
  • Du har varit utomlands. Särskilda rekommendationer för provtagning gäller för dig som reser in i Sverige.

För att kunna lämna prov genom egenprovtagning behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett reservnummer som du har fått av Region Västerbotten.

Du kan göra egenprovtagning i Västerbotten även om du inte bor här utan befinner dig tillfälligt i länet.

Läs mer om egenprovtagningen på 1177.se via länklistan nedan.

I väntan på provsvar

Barn bör stanna hemma när någon i familjen väntar på provsvar
Alla barn i ett hushåll bör stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för covid-19. Det gäller barn från förskola till gymnasieskola. Det gäller även yngre barn med symtom som inte provtas och familjen har varit i kontakt med någon med misstänkt covid-19.

Läs mer på 1177.se om vad du ska göra om du bor med någon som väntar på provsvarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyddsplikten

Enligt smittskyddslagen har var och en skyddsplikt. Det innebär att den person som misstänker att hen bär en smittsam sjukdom är skyldig att själv vidta åtgärder för att minska smittspridningen.

Vid bekräftad smitta

Du som bor med någon som har bekräftad covid-19 kan ha blivit utsatt för smitta. Det innebär att det finns en risk för att du också får sjukdomen. För att minska risken för att sprida smittan vidare till andra är du skyldig att till exempel stanna hemma från ditt arbete eller skola och lämna prov för covid-19.

Läs mer på 1177.se om vad du ska göra om du bor med någon som har bekräftad covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Smittspårning

Region Västerbotten ansvarar för smittspårning, som utförs i samarbete mellan infektionskliniken och smittskyddsenheten. Information om patienter och deras tillstånd är alltid sekretessbelagda uppgifter.

Antikroppstest

Ett antikroppstest kan visa om du har utvecklat antikroppar mot covid-19. Antikroppar ger med hög sannolikhet ett skydd mot att åter bli sjuk i covid-19 den närmaste tiden.

Du kan ta ett antikroppstest om du haft symtom på covid-19. Du bör vänta minst två veckor efter att du blivit frisk innan du lämnar provet för att du ska ha hunnit utveckla antikroppar.

Region Västerbotten erbjuder antikroppstester från det år du fyller 16.

Läs mer om antikroppstestning i Västerbotten på 1177.se via länklistan nedan.