Vaccin mot covid-19

I Västerbottens län är det Region Västerbotten som ansvarar för den allmänna vaccineringen. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19. Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig.

Alla födda 2005 och tidigare i Västerbotten kommer att erbjudas vaccination i år. Planeringen för vaccinationer i Region Västerbotten utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19.

I Vännäs kommun erbjuds vaccinering genom Vaccina. Du kan också vaccinera dig på valfri hälsocentral i länet eller på den centrala vaccinationsmottagningen i Umeå.

Du kan inte välja vilket vaccin du får.

Läs mer om hur du kan boka tid för vaccinering på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om vaccinet?

Du som vill veta mer om vaccinet och hur de fungerar kan läsa mer på läkemedelsverkets webbplats. Du hittar länk direkt till informationen i listan nedan.

Vaccinering i kommunens verksamheter

Det är Vännäs hälsocentral, i samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen som genomför vaccineringen i kommunens verksamheter.

Alla som bor i särskilt boende för äldre, har hemsjukvård och/eller hemtjänst eller har insatser enligt LSS och som önskat vaccinera sig har fått sina två doser med vaccin.

Vaccinering av personalen

Efter onsdagen den 23 juni ska all personal, som önskat vaccinera sig, vara fullt vaccinerade. Vaccinationstäckningen i verksamheterna är hög - över 90%.

Personal som kommunen nyanställer under sommaren får även de erbjudande om att vaccinera sig. Detta sker då via hälsocentralen.

Vaccinationsbevis

EU:s digitala Covidbevis (tidigare Gröna bevis) är en kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19.

Läs mer om covidbevis på covidbevis.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster