Orosanmälan

Du kan anmäla oro för en annan person till socialtjänsten oavsett vem det handlar om, till exempel en äldre människa eller ett barn. Socialtjänsten kan även ge råd och stöd om du och din familj behöver hjälp.

Om du uppmärksammar att en person kan vara i behov av stöd bör du anmäla det till socialtjänsten. Socialtjänsten har ansvar att hjälpa personer som drabbas av följande:

 • Försummelse
 • Bristande omsorg
 • Våld
 • Problem med narkotika/alkohol/spel
 • Hemlöshet
 • Behov av stöd i vardagen på olika sätt utifrån; psykisk/fysisk hälsa, funktionsvariation eller ålderdom

Socialtjänsten kan även hjälpa dig som är anhörig till en person i behov av stöd.

Så gör du en orosanmälan

Som professionell inom barnomsorg, skola samt Hälso-sjukvården har du skyldighet att anmäla oro vid misstanke om ett barn utsätts för våld eller försummelse. Du kan inte vara anonym.

Du kan lämna oro genom att

 • Ringa telefonnummer: 0935-142 11
  Telefontid Måndag- Fredag kl. 8.00-16.00 (Lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)
 • Skicka e-post till mottagningsenheten@vannas.se (du kan inte vara anonym via e-post)
 • Skicka post till: Socialtjänsten, Vännäs kommun, 911 81 Vännäs.

Utanför kontorstid

Ta kontakt med Socialjouren i Umeå. Ring akutnumret 112 för att bli kopplad till socialjouren, eller ring på socialjourens telefon 090-16 30 50.

Vid pågående brott eller akut fara för liv och hälsa kontakta alltid 112.
Ej akut ring Polisen på 114 14.

Oro för suicid

Finns oro/fara för suicid ta kontakt med akutpsykiatriska mottagningen på telefon: 090-785 65 00 eller vid akut fara ring 112.

För Psykiatrisk akut- och bedömningsmottagning i Umeå, ring 1177 Länk till annan webbplats.

Du kan välja att vara anonym.