Orosanmälan

Du kan anmäla oro för en annan person oavsett vem det handlar om, till exempel en äldre människa eller ett barn.

Misstanke om barn som far illa

Socialtjänsten kan ge råd och stöd om du och din familj behöver hjälp. Vi utreder hur barn och unga har det och om det finns oro för att barn inte har en trygg uppväxtmiljö. Insatser enligt socialtjänstlagen är frivilliga för den enskilde.

Känner du oro för en äldre?

Om du misstänker att en äldre person far illa bör du anmäla det till Social- och omsorgsförvaltningen. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för personen.

Om du känner oro för att en äldre person inte får det stöd som hen har behov av kan du vända dig till Social- och omsorgsförvaltningen för att anmäla det. Om du behöver komma i kontakt med oss efter kontorstid så ringer du till sociala jouren.

Om du som privatperson vill kan du göra en anonym anmälan. I så fall bör du inte uppge ditt namn när du ringer. Om ditt namn blir känt för socialtjänsten kan vi endast i undantagsfall undanhålla det för den som berörs av anmälan. Du kan bara få återkoppling om den som berörs samtycker till det.

En av biståndshandläggarens viktigaste uppgifter vid en anmälan är att vid samtal med den enskilde informera hen om rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen, föreslå lämpliga insatser och försöka motivera den enskilde till att ta emot insatser. Om den enskilde deklarerar att hen inte vill ta emot några insatser från socialtjänsten kan inte biståndshandläggaren inleda en utredning.