Skadligt bruk och beroende, stöd och behandling

Vem som helst kan utveckla ett skadligt bruk eller beroendeproblem gällande alkohol, narkotika eller spel. Här kan du läsa mer om det stöd som finns ifall alkohol, droger eller spelande har blivit ett bekymmer för dig eller någon anhörig.

För akut hjälp!

Vid pågående brott eller akut fara för liv och hälsa kontakta alltid 112.
Ej akut ring Polisen på 114 14.

På kontorstid nås socialtjänsten mottagningsenhet 0935-142 11.
Telefontid Måndag- Fredag 8-16 (Lunchstängt mellan 12-13.)

Utanför kontorstid

Ta kontakt med Socialjouren i Umeå. Ring akutnumret 112 för att bli kopplad till socialjouren, eller ring på socialjourens telefon 090-16 30 50

Orosanmälan

Känner du oro för att någon i din närhet har problem med alkohol, droger eller spel så kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Du kan välja om man vill vara anonym eller inte.

Som professionell inom barnomsorg, skola samt Hälso-sjukvården har du skyldighet att anmäla oro vid misstanke om ett barn far illa, som professionell kan man inte vara anonym.

Till information och kontaktuppgifter för orsanmälan

Råd och stöd

Om du har funderingar kring din alkoholkonsumtion eller intag av andra substanser, eller spel så har du möjlighet att ta kontakt för råd- och stödsamtal. Du som är anhörig till någon med skadligt bruk/beroendeproblematik har också möjlighet till samtal.

För att anmäla ditt intresse för Råd- och Stödsamtal:
Ta kontakt med Familjecenters Råd och Stöd, telefontiderna är måndag till torsdag kl. 10.30-12.00.

Telefon: 0935-143 41 eller 076-772 07 19

Alkohol och drogmottagningen

Vi har samarbete med alkohol och drogmottagningen i Umeå där man kan få stöd gällande sin alkohol och drogkonsumtion men också erbjuder stöd till anhöriga. Se deras hemsida för mer information.

Alkohol- och drogmottagning för dig över 18 år - Umeå kommun (umea.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt:

Alkohol- och drogmottagningen 090-785 47 00
Skicka allmänna frågor till alkohol.drogmottagningen@umea.se

Logga in på 1177.se Länk till annan webbplats.

Telefontider
Måndag–fredag, klockan 08.30–12.00
Om vi inte svarar går det bra att lämna meddelande så ringer vi upp. Röstbrevlåda dygnet runt.

Besöksadress:
Dragonens hälsocentral
Ridvägen 12

Behandling

För en mer fördjupad behandling erbjuder vi CRA (Community Reinforcement Approach). Det syftar till att du ska få kunskap och verktyg för att förändra ditt beteende. Den utförs i dagsläget i enskilda samtal av kommunens behandlingsteam.

Behandlare strävar efter att jobba med det nätverk som finns runt en individ. Detta görs endast med samtycke från individ.

För att genomgå behandlingen behöver det finnas beslut från socialsekreterare. Ansök via socialtjänstens mottagningsenhet.

Till kontaktuppgifter för mottagningsenheten

Andra stödinsatser

Det finns olika former av stöd för att minska drog/alkoholkonsumtion. Man kan bland annat ansöka om stödinsatser för:

  • Provtagning
  • Stödkontakt
  • Motiverande samtal
  • Insatser i hemmet (Boendestöd/Hemtjänst)
  • Sysselsättning

För alla ovanstående insatser behöver det finnas beslut från socialsekreterare. Ansök via socialtjänstens mottagningsenhet.

Till kontaktuppgifter för mottagningsenheten


Medicinering vid alkoholkonsumtion (Via Sjukvården)

Vid problem med alkoholkonsumtionen kan man via sjukvården få receptbelagd medicin som hjälper till att dämpa suget och försvåra konsumtionen. Har man en läkarkontakt inom sjukvården kan man lyfta eventuell medicinering med den, om inte så sök kontakt med läkare via Hälsocentralen.

1177.se, Vännäs Hälsocentral Länk till annan webbplats.

SIP (Samverkan med Hälso och sjukvården)

Socialtjänsten och Sjukvården har ett särskilt ansvar att samverka för personer som har skadligt bruk/beroendeproblematik. Forskning har visat att det inte är ovanligt att personer som har skadligt bruk/beroendeproblematik har en samsjuklighet med psykiatrisk problematik. Därutav kan det vara av stor vikt att man samarbetar med varandra för att ge bästa möjliga stöd till individen. För att detta ska ske krävs samtycke från individen.

Stöd till Anhöriga

Anhörigstöd är en insats för dig över 18 år som har en nära relation med någon som har ett skadligt bruk av alkohol, narkotika eller spel om pengar. Det kan till exempel handla om din partner, din förälder eller ditt vuxna barn.

För en mer fördjupad insats än råd och stöd behöver det finnas beslut från socialsekreterare. Ansök via socialtjänstens mottagningsenhet.

Till kontaktuppgifter för mottagningsenheten

Du kan också vända dig till alkohol och drogmottagningen som erbjuder stöd till anhöriga. Se deras hemsida för mer information.

Alkohol- och drogmottagning för dig över 18 år - Umeå kommun (umea.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt:

Alkohol- och drogmottagningen 090-785 47 00
Skicka allmänna frågor till alkohol.drogmottagningen@umea.se

Logga in på 1177.se Länk till annan webbplats.