Ekonomi, försörjningsstöd

Digital frukost

Bostadstillägg för äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Pensionsmyndighetens hemsida kan du ansöka om bostadstillägg om du är över 65 år och tar ut hela din allmänna pension.

Hallå konsument!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hallå konsument! är en kostnadsfri konsumentvägledning på nätet, genom konsumentverket.

Coronavirus

Överförmyndare, god manöppnas i nytt fönster

I Umeå finns ett gemensamt överförmyndarkontor för gode män, förvaltare och förmyndare i regionen.