Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är behovsprövat. Du som ansöker behöver göra detta varje månad hos kommunens socialtjänst, förutsatt att du bor eller vistas i Vännäs kommun.

Försörjningsstödet riktar sig till personer som inte kan försörja sig helt eller delvis genom egen inkomst och är utformat som ett tillfälligt stöd för att täcka grundläggande behov som mat, boende med mera.

Du har även rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd till andra behov, bland annat läkemedel, tandvård eller glasögon.

Vi ställer krav

Du har rätt till att ansöka om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd om dina inkomster inte räcker för att täcka grundläggande behov för dig och/eller din familj. Inkomster och tillgångar för hela hushållet påverkar hur mycket du kan få men det följer även andra krav för rätten till försörjningsstöd.

  • Om du är arbetslös behöver du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. Du behöver kunna uppvisa vilka jobb du sökt senaste tiden.
  • Ansöka om de bidrag du har rätt till via t.ex. Försäkringskassan.
  • Om du har tillgångar i form av bankmedel, aktier eller fonder ska du i första hand använda dig av dessa. Försörjningsstöd beviljas enbart om du inte kan tillgodose dina behov på annat sätt.
  • Äger du en bil eller en fastighet, kan socialtjänsten ställa krav på försäljning då detta räknas som en ekonomisk tillgång. På så vis kan du tillgodose dina behov självständigt.

Ansökan om försörjningsstöd

Du kan ansöka om försörjningsstöd digital via E-tjänst eller via blankett.

Ansök via e-tjänst

I e-tjänsten ansöker du om försörjningsstöd digitalt. För att kunna söka digitalt behöver du ha Bank-ID.

Till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök via blankett

Blankett kan du kan få av din socialsekreterare, hämta i receptionen eller själv skriva ut. Du som vill skriva ut blanketten kan hämta den via kommunens e-tjänsteportal (länken ovanför).

Du kan lämna ansökan komplett ifylld till receptionen på socialtjänsten, eller skicka den via post till:

Vännäs kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
911 81 VÄNNÄS

Mer information

Mer information kan du få genom socialsekreteraren
Telefon: 0935-140 00 (kommunens växel).

Du kan också kontakta socialtjänstens reception för att bli kopplad till en socialsekreterare: tel. 0935-143 11

Receptionen når du kl. 10-12 samt kl. 13-15, dagligen.

Telefontider till socialsekreterare inom försörjningsstöd:

  • Mån: 13.15-14.00
  • Tis: 8.45-9.30
  • Tors: 13.15-14.00
  • Fre: 13.15-14.00

Provberäkning

På socialstyrelsens hemsida kan du göra en förenklad provberäkning för att ta reda på om du ligger över eller under nivån för försörjningsstöd. Läs mer via länken i listan nedan.