Konsumentvägledning

Konsumentvägledning är en kostnadsfri tjänst som varje kommun själv väljer att tillhandahålla för sina medborgare.

Vännäs kommun har ingen sådan tjänst men det finns andra sätta att få vägledning i konsumentärenden. Här får du information och tips på länkar.