Missbruk

Socialtjänsten erbjuder råd, stöd och behandling till dig som har problem med alkohol eller andra droger samt stöd till anhöriga.

Stödinsaster

De stödinsatser som socialtjänsten kan erbjuda är i första hand:

  • Stöd och samtalskontakt.
  • Kontaktperson.
  • Missbruksbehandling.

Socialtjänsten utreder även behov enligt lagen om vård av missbrukare (LVM), vilket kan innebära tvångsvård.

Kontaktperson

En kontaktpersons uppgift är att vara medmänniska för en annan person. En kontaktperson kan finnas med och stödja ett drogfritt liv för den enskilde. Kontaktpersonen har ett nära samarbete med socialtjänsten. Du kontaktar en socialsekreterare om du vill veta mer om stödet från kontaktperson.

Olika behandling

För att komma till rätta med sitt drogmissbruk kan en behandling på ett behandlingshem vara en lämplig åtgärd. Beroende på missbrukets karaktär finns olika behandlingsalternativ.

Om du vill veta mer om behandling för beroendeproblem, kontakta en socialsekreterare.

  • Ett alternativ är öppenvård på dagtid, som kan vara individanpassad.
  • Om behov finns att bryta med sin hemmiljö kan slutenvård vara ett alternativ.

Ansökan

Har du redan kontakt med en socialsekreterare så vänder du dig till den om du har behov av hjälp. Om du är under 18 år, eller det gäller barn kontaktar du individ- och familjeomsorgen via vård- och omsorgsförvaltningen reception 0935-143 11 så blir du hänvisad rätt.

Individanpassad missbruksbehandling i öppenvård

I Vännäs kommun kan enskilda och familjer få stöd och hjälp av kommunens behandlingsteam. Behandlingsteamet består av två behandlingsassistenter och en socionom.

Behandlingen bygger på fri vilja och eget ansvar. Öppenvården utgår från individens målsättningar och behov. Vi vill möta dig med respekt och ge dig stöd att upptäcka dig själv och dina förmågor.

Stödjande insatser för familjer

Arbetet utformas utifrån familjens önskemål och behov. Vi arbetar i hemmet tillsammans i familjens vardag, ibland med hela familjen, ibland med delar av familjen.

Kontaktuppgifter

Du som har en fråga till socialtjänsten hänvisar vi först och främst till socialtjänstens mottagstelefon på nr: 0935-142 11 eller öppenvårdens telefon nr: 070-380 91 43.

Vi som arbetar i behadlingsteamet heter:

  • Emma Edlund
  • Fredrik Cederlund
  • Eva Solbakken
  • Ida Assarsson Bystedt