Personligt ombud

Personliga ombudsverksamheten i Umeåregionen är en organisation i samverkan mellan Umeå, Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kommuner samt Region Västerbotten. Vi är fristående från myndigheter och arbetar på uppdrag av dig. Personligt
ombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd.

Vem kan få personligt ombud?

Vi vänder oss till personer över 18 år med långvarig och omfattande psykisk funktionsnedsättning som på grund av det har stora svårigheter i sin vardag. Vid varje ansökan görs en individuell bedömning om du kan få stöd av ett personligt ombud.

Vad gör vi?

Tillsammans med dig:

  • Identifierar och formulerar vi dina behov av vård, stöd och service.
  • Tar vi reda på hur samhällets stöd och hjälp fungerar.
  • Söker vi hjälp, rådgivning och stöd utifrån dina önskemål.
  • Vi kan vara ett stöd för dig i kontakt med olika myndigheter, sjukvård eller organisationer där målet är att du ska bli mer självständig och vara mer delaktig.
  • Tillsammans med dig vill vi förbättra din livssituation.

Vi kan hjälpa dig med mycket men har vissa begränsningar i vårt uppdrag:

  • Vi svarar inte för vård och behandling.
  • Vi beslutar inte om vård- och stödinsatser.
  • Vi ersätter inte det arbete som utförs av till exempel godman, förvaltare, boendestöd eller kontaktperson.

Hur gör jag för att ansöka?

Du kan själv kontakta oss eller så ber du någon annan om hjälp med kontakten. Du når oss enklast via vår hemsida där du också kan läsa mer om oss.

Varmt välkommen att höra av dig till oss!