Socialtjänsten

Familjer, barn och unga kan råka ut för problem som är svåra att lösa på egen hand - då finns bland annat vi på socialtjänsten för att ge er stöd. Du som ungdom eller förälder få stöd på olika sätt genom till exempel samtal, stöd och rådgivning.

När behövs socialtjänsten?

Det kan handla om att du som förälder under en period känner att du inte räcker till, att ditt barn eller tonåring inte finner sig till rätta i förskolan eller skolan, eller att barnet visar tecken på en riskfylld utveckling genom att missbruka eller begå brott.

Många gånger hittar familjen själv en lösning på problemen, men det är heller inte ovanligt att man behöver stöd och hjälp från någon utanför familjen. Genom individ- och familjeomsorgen kan du som ungdom eller förälder få stöd på olika sätt genom till exempel samtal, stöd och rådgivning.

Olika former av stöd

Beroende på vilket behovet är finns olika slags hjälp.

Mottagningsenheten

Mottagningsenheten tar emot alla ansökningar och anmälningar alla gällande barn, unga, psykisk ohälsa, våld, missbruk, kirminalitet, hemlöshet. Det går även bra att vända sig till mottagningen för rådgivning under kontorstider kl. 08.00-16.00.

Mottagningens telefon: 0935-142 11

Socialjouren

Om det är akut, ring 112 för att bli kopplad till socialtjänsten i Vännäs.

För akut hjälp utanför kontorstid, ring 112 för att bli kopplad till socialjouren i Umeå eller ring direkt på tel: 090-16 30 50

Familjecenter

Vi samarbetar med Familjecenter och har du små barn kan du få hjälp och stöd där, och fråga vidare. Har du problem i din relation kan du få familjerådgivning, vilken också ges på Familjecenter.

Ungdomsrådgivning

Om du själv som ungdom eller förälder till en tonåring har behov av stöd har vi en ungdomsrådgivning, med en stödtelefon som du kan ringa (telefon: 070-273 08 83).

Barn i skolan

Barn i skolåldern får ofta hjälp via skolan, men om mer stöd behövs till exempel i föräldrarollen kan en socialsekreterare kontaktas.

Mer behov av stöd

När behoven av hjälp är större görs en utredning för att få fram hur vi kan hjälpa till på bästa sätt. Vårt behandlingsteam kan sedan ge stöd antingen till dig som förälder, eller till ungdomar. En ganska vanlig insats är att barn kan få komma till en kontaktfamilj, eller ungdomar kan få en kontaktperson.

När situationen är väldigt svår och komplex finns också möjlighet till hjälp i form av att barnet får komma till ett familjehem.

Gör en orosanmälan

Om du misstänker att ett barn, en ungdom eller en äldre person far illa bör du kontakta socialtjänsten via kommunens växel. 0935-140 00. Du kan vara anonym.

Är du missnöjd med dina kontakter med socialtjänsten?

Du kan inkomma med synpunkter eller klagomål till vår klagomålshantering. Om du har fått avslag på ett beslut har du möjlighet att överklaga beslutet.

Läs mer via länken nedan.