Barn som bevittnar våld

Barn som bevittnar våld lever i en mycket utsatt situation. Det är en stor riskfaktor att bevittna våld. Det är också stor risk att barnen själva blir utsatta för våld, och att bevittna våld kan jämställas med psykisk misshandel.

Hjälp och stöd till barn

Om du har barn som har bevittnat våld, kan du söka hjälp för barnet, så att det får bearbeta sin upplevelse. Vi använder oss av den evidensbaserade metoden Trappan för att ge stöd till barn som bevittnat våld. Kontakta socialtjänsten och be om stöd och råd. Socialtjänsten nås per telefon på 0935-140 00 eller via socialtjänstens reception, 0935-143 11.

Arbetar du med barn, och misstänker att ett barn har bevittnat våld?

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn eller som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med barn har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om man tror att barn kan fara illa. Man måste inte veta att ett barn far illa utan det räcker med misstanke. Som yrkesverksam har man inte rätt att vara anonym.

Att som barn bevittna våld är en stor risk, och socialtjänsten kan behöva utreda om barnet far illa.