Våld i nära relation

Det finns hjälp att få för dig som utsätts för våld och hot. Om du lever i en relation med våld eller hot om våld kan du vända dig till socialtjänsten.

Om du är utsatt för våld

Socialtjänsten i Vännäs kommun är ansvariga för att ge stöd och hjälp, svara på frågor och ge rådgivning om fler sätt att få stöd och hjälp.

Kontakta socialtjänsten via kommunens växel: 0935-140 00

För akut hjälp!

Du som behöver akut hjälp utanför kontorstider kan ringa socialjouren.

Du kan komma i kontakt med jouren på två sätt:

  • Ring akutnumret 112 för att bli kopplad till socialjouren, eller
  • Ring jourtelefonen på telefon 090-16 30 50

Hjälp vid problematiskt/aggressivt beteende

Socialtjänsten kan hjälpa dig som har svårt att kontrollera din ilska och/eller har använt någon form av våld i en nära relation. Fokus för stödet är att våldet ska upphöra.

Anledningar för samtal till socialtjänsten kan vara:

  • svårigheter att kontrollera ilska och aggression
  • att man har använt någon form av våld mot någon i en nära relation
  • att man inte har använt våld, men känner en rädsla för att det ska ske
  • oro för att barnen far illa utifrån något av ovanstående.

Behandlingsteamet

Behandlingsteamet kan erbjuda rådgivning och stödsamtal till dig som är utsatt för våld i nära relation.

Fler insatser från teamet behöver du få beviljade via socialsekreterare men du är välkommen att kontakta teamet ändå för stöd och råd.

Vännäs kommun erbjuder också behandling enligt modellen Alternativ Till Våld. Den vänder sig till personer som har svårigheter med sin ilska och aggression.

Kontakta behandlingsteamet på tel: 070-38 09 143

Stöd via Familjecenter

Vid Familjecenter kan du få stöd via samtal utifrån våldsutsatthet. Du kan få råd om du har utsatts för våld i nära relation.

Få hjälp via Terrafem

Organisationen Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans.

Till terrafem.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.