Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är ett sätt för föräldrar att efter en separation eller vid nya familjebildningar komma överens i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge för barnen.

Efter en skilsmässa och separation kan många frågor uppstå som handlar om barnen. Kommunikationen mellan föräldrarna kan vara knepig och man har svårt för att hitta egna lösningar. Nya familjebildningar brukar också väcka frågor kring hur man ska lösa det på bästa sätt för barnen.

Föräldrarna behöver i det fortsatta föräldrasamarbetet efter separationen söka samförståndslösningar kring barnen. Det handlar inte bara om att hantera ett aktuellt problem eller fatta beslut i en viktig fråga, utan i högsta grad också att finna former för ett fortsatt samarbete.

I de fall föräldrarna hamnat i en låsning i sin kommunikation kan de behöva hjälp att komma vidare. Om de frivilligt vill söka samtalshjälp i frågor som rör samarbetet omkring barnen kan du boka en tid för samarbetssamtal.

Boka tid för samarbetssamtal

Telefonnummer: 0935-143 41
eller mobilnummer: 076-772 07 19
Telefontiderna är måndag till torsdag kl. 10.30-12.00