Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Föräldraträffar - Erbjudande till dig som är förälder

Vännäs kommun erbjuder olika träffar för dig som är förälder och vill lära dig mer om föräldraskapets utmaningar.

Läs mer om de olika träffarna nedan och bli inspirerad till att lära dig mer om relationen mella dig och ditt barn eller din tonåring.

Två små barn

ABC Gruppträffar om föräldraskap

Få saker är viktigare än relationen till våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för harmonisk uppväxt. En trygg uppväxt ger förutsättningar till trygga och självständiga individer. Det är fantastiskt att vara förälder och ibland även en utmaning.

Träffarna är kostnadsfria och kräver föranmälan. Utbildade gruppledare leder träffarna och gruppen har som mest 10 deltagare.

Passar för dig med barn i åldern 3-12 år

ABC-Alla Barn i Centrum vänder sig till alla föräldrar med barn i åldern 3-12 år och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar, innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling, samt FN:s barnkonvention. ABC består av fyra träffar med olika teman, samt en femte uppföljningsträff:

 • Visa kärlek
 • Vara med
 • Visa vägen
 • Välja strider
 • Återträff

Tid och datum

Tisdag 18.00-20.30

 • 12/3 obligatorisk
 • 26/3
 • 9/4
 • 23/4
 • 21/5

Sista ansökningsdag 8/3-24

Reservation för eventuella förändringar utifrån gruppens behov.

Lokal

Samlingssalen, ingång till vänster om folktandvården
Södra drottninggatan 4, 91132 Vännäs

Kontakt och anmälan

Elisabeth Pedersen, Paul Forsgren och Evelina Karlsson.
Klicka här för att anmäla dig via e-post till ABC-träffarna

Tonåring med telefon

Älskade förbannade tonåring!

Älskade förbannade tonåring är gruppträffar som vänder sig till alla föräldrar med barn som snart kommer in i tonåren eller som redan är i tonåren. Älskade förbannade tonåring består av fyra träffar, samt en femte uppföljningsträff.

Passar för dig med barn i åldern 12-17 år

Många föräldrar känner sig vilsna under denna period och ofta tror man att då tonårstiden kommer har man gjort sitt. Men så är det verkligen inte.

Under tonårstiden är föräldrarna viktigare än någonsin. Tonårstiden är en period då man kan fördjupa och stärka relationen med sitt barn.

Föräldraträffarna utgår ifrån boken med samma namn och syftar till att stärka relationen mellan tonåring och föräldrar. Innehållet utgår från forskning om tonåringens utveckling, samt FN:s barnkonvention.

Kom och var med!

Tid och datum

Onsdag 18.00-20.30

 • 20 mars (obligatorisk)
 • 10 april
 • 24 april
 • 8 maj
 • Återträff 5 juni

Sista ansökningsdag 18 mars 2024

Reservation för eventuella förändringar utifrån gruppens behov.

Lokal

Fritidsgården Ikaros
Vegagatan 14, i Vännäs

Kontakt och anmälan

Angelie Persson, Elisabeth Pedersen och Paul Forsgren.
Klicka här för att anmäla dig via e-post till träffarna Älskade förbannade tonåring

Pappa och son

Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande grupprogram som består av fem gruppträffar, på 2,5 timme vardera, för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. Syftet med programmet är att du som förälder ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige, och möjlighet till gruppdiskussioner.

 • Träff 1 – Familj i nytt land
 • Träff 2 – Skola, pojkar och flickor
 • Träff 3 – Hälsa och sjukvård
 • Träff 4 – Föräldrars rättigheter och skyldigheter
 • Träff 5 – Att vara förälder till en tonåring

Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning, liksom kartlagda behov hos nyanlända föräldrar, och tar upp hur det är att vara familj i nytt land, föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet, och hur t.ex. förskola, skola och vård fungerar.

Tid och datum

Under våren 2024 kommer det att starta en grupp på Swahili. Tid och datum kommer inom kort.

Lokal

Vännäs Familjecenter
Umevägen 6, i Vännäs

Kontakt och anmälan

Mathilda Strandberg och Linda Lindmark.
Klicka här för att anmäla dig via e-post till träffarna Föräldraskap i Sverige