Stöd till familjen

Digital frukost

Socialt och ekonomiskt stödöppnas i nytt fönster

Här hittar du information om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), stöd vid missbruk, psykisk ohälsa med mera.

Öppna förskolan Nyckelpiganöppnas i nytt fönster

Öppna förskolan är en pedagogiskt ledd mötesplats för barn 0-6 år tillsammans med föräldrar eller annan vuxen.

Coronavirus

Orosanmälan!

Du kan anmäla oro för en annan person till socialtjänsten oavsett vem det handlar om, till exempel en äldre människa eller ett barn.