Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Familjen Avesand

Projekt för platsen Vännäs varumärke 2023-2024

Under 2023-2024 kommer Vännäs kommun att arbeta för att spetsa platsens varumärke. Arbetet handlar om att ta fram vad som är essensen i vår geografiska plats Vännäs kommun och lyfta det som gör Vännäs till en attraktiv plats att bo, verka på eller besöka.

Syftet med arbetet är sedan att lyfta och stärka vår plats och kunna jobba mer effektivt med både platsutveckling och marknadsföring. Detta kräver att den politiska ledningen, tjänstepersoner, invånare och andra som kommer i kontakt med platsen Vännäs kommun har en gemensam bild och målbild för platsen och vad den har att erbjuda just dem - Varför ska just du bo eller verka i Vännäs kommun?

Så använder vi projektets resultat

Projektet ska resultera i att vi tillsammans tar fram vad som är kärnbudskapet för vår plats Vännäs. Arbetet handlar inte om den service som vi ger från kommunorganisationen, utan om det utbud som finns inom vårt geografiska område och om de upplevelser som finns av att bo, leva, besöka och arbeta här.

Arbetet innebär att:

 • platsen får ett eget varumärke, frikopplat från kommunorganisationen. Varumärket kommer framför allt att innehålla gemensamt budskap och bilder. Dessa ska symbolisera Vännäs som plats. Både lokala aktörer och kommunorganisationen kan fritt kan använda dessa för att attrahera nya företag, talanger, boende eller besökare till platsen eller till sina verksamheter. Vi ska kunna använda samma övergripande budskap när vi berättar om vår plats, oavsett avsändare.

 • vi kan använda resultatet för att underlätta beslut om fortsatta utvecklingsprojekt och satsningar i kommunen, så att de går i linje med den gemensamma varumärkesplattformen. Det blir ett sätt att underlätta prioriteringsarbetet.

 • att vi kan bygga stolthet kring vår plats. Tillsammans lyfter vi vårt unika utbud med en enad röst!

Varumärkesplattformen

Vill du marknadsföra vår plats och allt som händer i Vännäs mot boende, inflyttare, besökare, etableringar eller potentiell arbetskraft? Då kan platsvarumärket vara ett verktyg för dig. Under hösten 2024 kommer vi att arbeta med att ta fram en verktygslåda med mer material att använda. Till dess finns plattformen att ta del av här:

Ta del av varumärkesplattformen och grafisk profil här (PDF) Pdf, 9.5 MB.

Pågående arbete

 • Under hösten 2024 kommer arbetet fortsätta med att bygga om webbplatsen visitvannas.se Länk till annan webbplats.. Webbplatsen ska fungera som landningssida för kommande marknadsföringsinsatser och för information till dem som vill veta mer om Vännäs som plats att Bo och leva på, Uppleva och besöka

Begreppet platsvarumärke

Begreppet platsvarumärke kan beskrivas som "allas samlade upplevelse av platsen, människorna, dess organisationer och dess produkter".

Att utveckla ett varumärke kräver aktivt, målmedvetet och långsiktigt arbete - nära sammankopplat med mål och visioner för platsen.

Resultat från attitydmätningarna

Under våren har det funnits möjlighet att tycka till om Vännäs kommun som geografisk plats att bo och leva på via vår digitala enkät. Resultatet använde vi som diskussionsunderlag vid vårens workshoptillfällen. Ta del av resultaten via länkarna.

Workshops

Under april 2023 arrangerade vi workshops med politiker, medborgare och andra intresserade aktörer. Vår konsult Placebrander guidade deltagarna genom workshoptillfällena med temat:

 • Vännäs unika tillgångar och platsens egenskaper, samt
 • Vännäs framtida position och nuvarande styrkor.

Under workshopdagarna fick även Hammarskolans och Liljaskolans elever "workshopa" på temat: "Detta vill jag läsa om Vännäs om 15 år".

Presentationsunderlag från 21 juni 2023

Onsdag 21 juni 2023 presenterade vi resultatet från det varumärkesarbete med enkätundersökningar, nulägesanalys och workshops som vi gjorde under våren 2023.

Ta del av remissversionen av presentationsunderlaget här Pdf, 2.9 MB.

Styrgruppen

Styrgruppen projektleder arbetet och håller kontakt med externa samarbetspartners i projektet. För att skicka e-post till oss. Ange fornamn.efternamn@vannas.se.

 • (Projektägare/kontaktperson) Sofia Carlström, kommunikatör på Vännäs kommun
 • (Projektägare/kontaktperson) Emelie Höglander, näringslivs- och platsutvecklare
 • Amelie Näslund, kommunikatör på Liljaskolan
 • Jenny Stensson, näringslivsutvecklare

Referensgruppen

Referensgruppen stöttar projektet och kommer med sina åsikter under projektets gång.

 • Emil Palm, Vännfors bygg och föreningen Företagarna i Vännäs
 • Ulrica Westerlund, socialchef
 • Erik Enström, kultur- och bibliotekschef
 • Peter Lundström, föreningsutvecklare
 • Christin Westman, näringslivsutvecklare
Vännäs musikskola

Vännäs 9000

I början av 2022 slog vi invånarrekord! Inte mindre än 9000 personer bor nu i Vännäs kommun. Läs mer om kampanjen här.

Coronavirus

Investera i Vännäs

Läs mer om kommunens samhällsplanering och bygg-projekt, välkommen till framtidens Vännäs!