Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Allmänna bestämmelser

I Vännäs kommun finns det ett flertal kommunala lokaler som alla över 18 år kan hyra. För att ta dig in i lokalen måste du kvittera ut en tagg hos kommunens föreningsutvecklare på Medborgarhuset.

Allmänna bestämmelser vid uthyrning

 1. Vännäs kommun fakturerar lokalhyra i efterskott, såvida inte direktbetalning
  har skett vid bokningstillfället.

 2. Bokningsförfrågningar ska göras minst två (2) arbetsdagar före uthyrningstillfälle för att vara säker på att bokningen går igenom. Bokningen är giltig först när hyresgästen erhållit bokningsbekräftelse.

 3. Avbokning av hyrda tider ska göras minst 24 timmar i förväg. Om det inte görs debiteras tiden enligt normaltaxa i gällande prislista.

 4. Hyresgäst eller ansvarig ledare ska vara 18 år och myndig.

 5. Det ska finnas en (1) ansvarig ledare för varje grupp som hyr lokalen.

 6. För alla bokningar skall organisationsnummer eller personnummer anges.

 7. Hyresgäst har inte rätt att hyra ut eller överlämna sin bokade tid till annan såvida ingen särskild överenskommelse har träffats med kommunledningsförvaltningen.

 8. De som inte utnyttjar och ej heller avbokar en tid med nolltaxa debiteras normal taxa. Vid upprepade överträdelser kan föreningen bli av med tider i kommande tidfördelning.

 9. Vännäs kommun har rätt att avboka hyresgäst för annan verksamhet. Det kan till exempel vara matcher, tävlingar, arrangemang, möten, utställningar etc.

 10. Hyresgäst ansvarar att följa kommunens ordningsregler och personalens föreskrifter och anvisningar. Vännäs kommun kan säga upp hyreskontraktet om detta inte följs.

 11. Hyresgäst ansvarar för att själv ordna tillstånd samt anmälningar till de myndigheter som behövs för den verksamhet eller tillställning som bedrivs. Hyresgäst har också ansvar att se till så att det inte är fler personer i lokalen/anläggningen än vad som är tillåtet och att nödutgångar är tillgängliga och framkomliga.

 12. Vännäs kommun har rätt att debitera hyresgästen om tiden för uthyrning har lett till extra tillsyn, det kan vara extrastädning, jourutryckning, reparationer eller andra orsaker som leder till extra kostnader för Vännäs kommun. Debitering sker enligt gällande prislista eller faktiskt kostnad.

 13. Skollokaler hyrs ut i samråd med berörd rektor.

 14. Ridhuset hyrs ut genom Vännäs ryttarförening.

 15. Särskilt avtal innehållande försäkringar, rutiner och ansvarsfördelning skrivs vid uthyrning av kommunens kök