Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Fördelningsprinciper

För den uthyrning som sker säsongsvis görs en fördelning av tider efter aktivitetstyp, föreningstyp och lokalernas förutsättningar. Prioriteringsordningen för de olika kriterierna redovisas nedan.

Verksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 7-12 år ska prioriteras vid tilldelning av träningstider vardagar mellan 17.00-20.00. Träningstiderna regleras vid varje tillfälle till 60 minuter för barn till och med 12 år, 90 minuter för äldre grupper.

Fördelningsprinciper i kommunens idrotts- och motionsanläggningar

Aktivitetstyp

 1. Tävlingsverksamhet. Tävlingar som är sanktionerade av respektive specialdistriktsförbund eller specialförbund. Exempelvis seriematch eller annan typ av tävling.

 2. Träning.
  a) Verksamheter med pågående tävlingssäsong prioriteras.
  b) Högre nivå på tävlingsverksamheten prioriteras.
  c) Föreningar med stor ungdomsverksamhet prioriteras.

 3. Motion. Föreningar som bedriver motionsverksamhet utan att delta i tävlingsverksamhet.
  a) Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras före vuxenverksamhet

 4. Övrig verksamhet. Till dessa kriterier tillkommer en bedömning av antalet som deltar i varje aktivitet. Särskild hänsyn ska tas till aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Större tävlingar, matcher, arrangemang och dylikt kan bryta träningstid. Barn- /ungdomsmatcher, klubbmästerskap eller motsvarande ska i huvudsak genomföras inom ramen för föreningens tilldelade träningstider. Vid önskemål från föreningen om att förlägga tävling på veckodagar, utanför egen förenings träningstider, har Vännäs kommun rätt att prioritera träning före tävling.

Vännäs kommun vill verka för att dubbelt idrottande för barn och ungdomar 7-16 år ska vara möjligt. Detta tas i beaktande vid fördelning av tider.

Idrottshallar och gymnastiksalar hyrs ut säsongsvis och fördelning av tider sker efter skriftlig ansökan senast 15 maj. Tid för arrangemang i idrottshallar och gymnastiksalar söks senast den 1 juni för kommande höst- och vårsäsong.

Föreningar som så önskar kan inom ramen för de tider som tilldelas, själv få fördela tider till olika verksamheter, under förutsättning att principerna uthyrningsreglementet respekteras.

Anläggningar och lokaler

Vid fördelning av tider tas hänsyn till olika typer av anläggningar samt att utrustningen i anläggningarna styr verksamheternas lokalisering. Aktiviteter som inte kräver fullstor hall hänvisas till gymnastikhallar, exempelvis Lilla Hammarhallen och Vega Gymnastiksal.