Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Ordningsregler

Vännäs kommun har tillsynsfri kvälls- och helgverksamhet. Hyresgästen har därmed ett stort ansvar för lokalen. Om hyresgästen bryter mot ordningsreglerna kan hyresgästen sägas upp med omedelbar verkan.

 1. Hyresgästen är ansvarig för verksamheten som bedrivs i lokalen.

 2. En ansvarig ledare som är minst 18 år gammal ska alltid närvara. Dispens till yngre ledare kan ges av Vännäs kommun.

 3. Den ansvariga ledaren ansvarar för utkvitterad nyckel/passerbricka. Borttappad nyckel/passerbricka debiteras.

 4. Ytterskor tas av vid anvisad plats, dessa från inte användas i gymnastik- och sporthallarna.

 5. Du får bara använda gymnastikskor som inte gör märken i golven i gymnastikoch sporthallarna.

 6. Vännäs kommun ansvarar inte för ytterkläder eller andra tillhörigheter.

 7. Skada på anläggningen som görs av hyresgästen eller aktivitetsdeltagare ersätts av hyresgästen. Skadan ska snarast anmälas till ungdoms- och fritidsavdelningen.

 8. Innan lokalen lämnas ska den grovstädas exempelvis sopa golv, torka bordsytor, diska porslin och ställa tillbaka använt material. Om städningen skötts dåligt debiteras för extrastädning. Kommunen tillhandahåller städmaterial.

 9. Hyresgästen ansvarar för att fönster är stängda och dörrar är låsta när lokalen lämnas.
 10. Redskap och annat material ska vara undanplockat innan hyresgästens tid är över.

 11. Rökning är förbjuden i och i anslutning till kommunens samtliga lokaler.

 12. Alla kommunala lokaler och anläggningar som hyrs ut enligt det här reglementet ska vara alkohol-, tobaks- och drogfria. I festsalen kan alkoholanvändning tillåtas.

 13. Idrottsförbundets dopningskontrollanter ska ges tillträde.

 14. Personer som fällts för dopning är avstängda från kommunens träningslokaler under sin avstängning från Riksidrottsförbundets egna organ.