Bygdeavgiftsmedel

Regleringen om bygdeavgiftsmedlens användning finns i lag med särskilda bestämmelse om vattenverksamhet samt i förordning om bygde- och fiskeavgifter. Medlen kan beviljas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Bygdemedel

Ansökan för 2021 är öppen till och med 31/1 - 2021

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Medel som inte behöver avsättas till rennäringen och till att ersätta skador som orsakats av vattenkraften kan sökas av kommuner och ideella föreningar. Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Ingreppen från vattenkraften har medfört permanenta skador i naturmiljön med stora effekter för bland annat turism, fiske och friluftsliv, vilket i sin tur har försämrat de berörda bygdernas ekonomiska förutsättningar.

Vattenkraftens effekter är inte bara påtagliga precis där verksamheten sker, utan påverkar hela avrinningsområden. Utbyggnaden av vattenkraft medför avsevärda naturförändringar och nackdelar för befolkningen och näringslivet i de berörda bygderna.

Vem kan söka bygdemedel?

Så många som möjligt i bygden ska få ta del av bidraget. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag söka bidrag. Föreningen måste vara inregistrerad och ha ett organisationsnummer. Bygdemedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt och kan även användas som nationell offentlig medfinansiering för EU-projekt.

Till vad kan jag söka bygdemedel?

Du kan söka bygdemedel till bland annat:

  • reparationer eller investeringar i byggnader
  • förbättringar i idrottsanläggningar
  • inköp av utrustning

Du kan inte få bygdemedel till

  • driftskostnader
  • investeringar som kan behöva fortsatt bidrag efter att investeringen är genomförd
  • investeringar som kan orsaka stat eller kommun oförutsedda utgifter
    kommersiell verksamhet

Hur söker jag bygdemedel?

Nu söker ni bygdemedel med hjälp av E-tjänsten "Min ansökan". Min ansökan är en tjänst för föreningar, företag och offentliga aktörer som vill ansöka om bidrag, till exempel Bygdemedel.

Till e-tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om E-tjänsten

För att använda ansökningstjänsten på Min ansökan måste du logga in. Detta kan du göra med inloggningssätten användarkonto eller e-legitimation. Detta och allt annat som du behöver veta för att söka stöd har vi sammanfattat i skriften Min ansökan – manual och utbildningsmaterial. Länk till manual finns längre ner på denna sida.

I ansökan ska syftet med projektet, tillsammans med en kostnads- och finansieringsbudget, framgå. Bygdemedel kan normalt finansiera en förenings investering med högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader.

Kostnader kan godkännas från och med sista ansökningsdatum för respektive år, dvs. 31 januari. Dock startar projektet då på egen risk. Ansök senast den 31/1 2021.

För mer och dagsaktuell information, se:

På Länsstyrelsen Västerbottens hemsida finner ni all information, instruktioner, guider och etjänster för ansökan och rekvirering av beviljade medel.