Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Drift- och lokalbidrag

Föreningar som äger och sköter anläggning/byggnad eller hyr lokal/anläggning inom Vännäs kommun, kan ansöka om driftsbidrag.

Bidraget grundas på styrkta kostnader för: hyra, el, uppvärm-ning, försäkring, räntor, vatten, renhållning och underhålls-kostnader föregående år. Hyresintäkter och bidrag redovisas.

Kommunstyrelsen omprövar ansökan varje år, med respektive förening/organisation. Ansökningstid för föregående år senast 31 mars.

Kommunstyrelsen prövar bidragets storlek med hänsyn tagen till:

  • Uppfyllelse av grundläggande krav på sökande förening (säte i kommunen, handlingsprogram gällande alkohol, droger och dopning, samt jämställdhet).
  • Aktiviteter/ungdomsverksamhet
  • Betydelse som mötesplats
  • Nyttjandegrad och geografiska placering
  • Kulturellt värde
  • Drift- och underhållskostnader, hyreskostnader, samt intäkter, (inte medlemsavgifter)
  • Storlek och standard
  • Anläggningar som får bidrag förutsätts, efter samråd med ägaren, vara öppna för allmän verksamhet.

Ansök via E-tjänst

Vi tar emot ansökan om drift- och lokalbidrag via e-tjänst. Gå direkt till tjänsten via länken nedan.