Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Fri lokalhyra

Föreningar som ges sammankomstbidrag och har minst 20 aktiviteter om året har fri lokalhyra för sin verksamhet i lokaler som ägs och drivs av Vännäs kommun.


  • Föreningar för personer med funktionsnedsättning har fri lokalhyra oberoende av antal aktiviteter.
  • Nolltaxa gäller inte för aktiviteter med enbart vuxna deltagare, om dessa inte är ledare i föreningen.
  • Den som inte utnyttjar eller avbokar en tid med nolltaxa debiteras normal taxa.
  • I ishallen gäller nolltaxa endast för föreningar som bedriver sin huvudsakliga verksamhet på is.