Fri lokalhyra

Föreningar med lokalt aktivitetsstöd och minst 20 aktiviteter per år har fri lokalhyra för sin verksamhet (nolltaxa) i kommunens lokaler och anläggningar.

  • Föreningar för personer med funktionsnedsättning har fri lokalhyra oberoende av antal aktiviteter.
  • Nolltaxa gäller inte för aktiviteter med enbart vuxna deltagare, om dessa inte är ledare i föreningen.
  • Den som inte utnyttjar eller avbokar en tid med nolltaxa debiteras normal taxa.
  • I ishallen gäller nolltaxa endast för föreningar som bedriver sin huvudsakliga verksamhet på is.