Fri lokalhyra

Föreningar som ges sammankomstbidrag och har minst 20 aktiviteter om året har fri lokalhyra för sin verksamhet i lokaler som ägs och drivs av Vännäs kommun.


  • Föreningar för personer med funktionsnedsättning har fri lokalhyra oberoende av antal aktiviteter.
  • Nolltaxa gäller inte för aktiviteter med enbart vuxna deltagare, om dessa inte är ledare i föreningen.
  • Den som inte utnyttjar eller avbokar en tid med nolltaxa debiteras normal taxa.
  • I ishallen gäller nolltaxa endast för föreningar som bedriver sin huvudsakliga verksamhet på is.