Ledarutbildningsbidrag

I Vännäs kommun kan föreningar få bidrag för ledarutbildning.

Ledarutbildningsbidrag ges till föreningar som uppfyller kraven för sammankomstbidrag. Bidragets syfte är att underlätta för föreningar att utbilda sina ledare och på så sätt höja kompetensen inom föreningen. Utbildningarna ska vara tydligt riktade mot just detta. Utbildningar arrangerade av eller i samverkan med riks-eller distriktsorganisation är bidragsberättigade. Bidraget kan beviljas för utbildningar för aktiva eller blivande ledare inom en förening

  • Bidrag kan sökas för föreningsledares deltagande i kurser.
  • Bidrag ges till kursavgiften med faktisk kostnad med högst 400 kronor per dag och person, maximalt 3 dagar per utbildning.
  • Längre kurser prövas av kommunstyrelsen arbetsutskott.
  • Bidraget baseras påkostnaden för utbildningen. Bidraget inkluderar kursavgift, kursmaterial, resekostnader, mat och husrum.
  • Studiecirklar, kongresser, workshops, läger och konferenser är intebidragsgrundande.
  • Föreningar med många aktiviteter prioriteras.

Ansök om ledarutbildningsbidrag via E-tjänst

Du kan ansöka om bidrag för ledarutbildning digitalt. Gå direkt till e-tjänsten via länken nedan.