Ledarutbildningsbidrag

Ledarutbildningsbidrag ges till föreningar som uppfyller kraven för sammankomstbidrag. Bidragets syfte är att underlätta för föreningar att utbilda sina ledare och på så sätt höja kompetensen inom föreningen. Utbildningarna ska vara tydligt riktade mot just detta. 

Utbildningar arrangerade av eller i samverkan med riks- eller distriktsorganisation är bidragsberättigade. Bidraget kan beviljas för utbildningar för aktiva eller blivande ledare inom en förening.

Bidraget baseras på kostnaden för utbildningen. Bidragsgrundande kostnader är exempelvis avgift, material, resekostnader, mat och logi. Som högst betalas 400 kr
per dag och person, maximalt tre dagar per utbildning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott prövar ansökningar för utbildningar som pågår längre än 3 dagar.

Studiecirklar, kongresser, workshops, läger och konferenser är inte bidragsgrundande.

Ansökan

Ansökan lämnas in senast 2 månader efter genomförd utbildning, tillsammans med utbildningsprogram, kostnad och deltagarförteckning, via vår e-tjänst (nedan).