Lokalt aktivitetsstöd

Föreningar i Vännäs kommun kan söka lokalt aktivitetsstöd. För att få lokalt aktivitetsstöd, 50 kronor per aktivitet, ska minst tre medlemmar i föreningen i åldern 7-20 år delta.

  • Lag/grupper med flera ledare får inte tillfälligtvis dela sig i flera grupper och räkna varje grupp som en aktivitet.
  • Aktiviteterna ska pågå minst en timme och vara ledarledd.
  • Föreningar för personer med funktionsnedsättning får aktivitetsstöd oavsett deltagarnas ålder, i övrigt samma krav.
  • Bidrag ges inte till aktivitet som får bidrag via studieorganisation.