Om bidrag och stöd

Vännäs kommun erbjuder olika former av bidrag och stöd till föreningar i kommunen. I dom flesta fall är det kommunstyrelsen som beslutar om fördelning av bidrag, vissa bidrag beslutas av kommunstyrelseförvaltningen.

Undrar du hur du ska gå till väga för att söka bidrag, vad du kan få för bidrag eller helt enkelt andra frågor som rör bidrag kontaktar du ungdoms- och fritidsavdelningen.

Riktlinjer för kommunens bidrag kan ni läsa i Vännäs kommuns bidragsreglemente.

Du kan ansöka om olika typer av bidrag:

  • Drift-/lokalbidrag
  • Ledarutbildningsbidrag
  • Utvecklingsbidrag
  • Kulturarrangemangsbidrag
  • Bidrag från Östen Berglunds ungdomsstiftelse