Sammankomstbidrag

Föreningar i Vännäs kommun kan söka sammankomstbidrag. För att få bidraget, 50 kronor per aktivitet, ska minst tre medlemmar i föreningen i åldern 7-25 år delta.

Sammankomster som ges bidrag
  • är ledarledda och ledaren är minst 13 år gammal
  • har, utöver ledare, minst tre deltagare i åldern 7-25 år eller anordnas för personer med funktionsnedsättning
  • pågår i minst 45 minuter
  • genomförs som en del av föreningens verksamhet.