Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Sammankomstbidrag

Föreningar i Vännäs kommun kan söka sammankomstbidrag

Bidraget stödjer föreningar som arrangerar aktiviteter för barn och unga i
åldersgruppen 7-25 år och för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.

Bidraget är en fast summa, 50 kronor per bidragsberättigad sammankomst.

Villkoren för sammankomstbidrag baseras på Riksidrottsförbundets föreskrifter om
statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Sammankomstbidraget riktar sig till
skillnad från LOK-stödet till alla föreningar och inte enbart idrottsföreningar.

Sammankomster som ges bidrag
- är ledarledda och ledaren är minst 13 år gammal
- har, utöver ledare, minst tre deltagare i åldern 7-25 år eller anordnas för
personer med funktionsnedsättning
- pågår i minst 45 minuter
- genomförs som en del av föreningens verksamhet.

Bidrag ges inte om en naturlig grupp eller aktivitet delas på flera grupper i syfte att
få högre bidrag. Aktiviteter som anordnas av studieförbund eller sker i samarbete
med skolan under skoltid får inte heller bidrag. Oavsett antal deltagare och
aktivitetens längd betalas bidraget endast ut en gång per dag och grupp.

Ansökan görs två gånger per år med deadline 25 februari (för perioden 1/7 – 31/12)
och 25 augusti (för perioden 1/1 – 30/6) genom kommunens e-tjänst.