Utvecklingsbidrag

Samtliga föreningar har möjlighet att söka utvecklingsbidrag hos kommunstyrelsen. Bidragsansökningar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 mars.

I ansökan ska anges:

  • Ändamålet som bidraget avser.
  • Vilken betydelse detta ändamål har för föreningens verksamhetsutveckling i stort.
  • Sökt belopp och övrig finansiering.
  • Följderna om hela det sökta beloppet inte ges.
  • På vilket sätt bidraget kan göra Vännäs kommun attraktivare.

I bedömning av ansökningarna tas hänsyn till hur ändamålet med bidraget överensstämmer med målbilden i bidrags- och uthyrningsreglementet och med kommunens strategiska mål i övrigt.

Ansökande förening ska använda sig av kommunens egna ansökningsformulär.

Av budgeterade medel för utvecklingsbidrag är 10 % riktat till uppstart av föreningar eller till föreningar vars verksamhet har tävlingsverksamhet med SM-status (elitnivå). Dessa riktade medel kan ansökas fram till 30 september.

Ansök om utvecklingsbidrag via e-tjänst

Du kan ansöka om utvecklingsbidrag digitalt via e-tjänst. Gå direkt till e-tjänsten via länken nedan.

Redovisning av utvecklingsbidrag

Föreningen ska i efterhand till kommunens Ungdoms- och fritidsavdelning redovisa:

  • Hur bidraget har använts.
  • Övrig finansiering med koppling till ändamålet.
  • Resultatet av den finansierade satsningen.
  • Kostnader ska styrkas med fakturakopior och betalningsverifikat.

Om föreningar inte lämnar in redovisning av (tidigare utbetalt) övrigt bidrag kommer inga nya bidrag att beviljas.

Redovisa utvecklingsbidraget via e-tjänst

Du kan redovisa utvecklingsbidraget digitalt via e-tjänst. Gå direkt till e-tjänsten via länken nedan.