Utvecklingsbidrag

Bidraget är riktat till föreningar som vill genomföra projekt, evenemang eller verksamhetsutveckling. Kommunstyrelsen beviljar årligen utvecklingsbidrag.

Ansökningarna bedöms utifrån Vännäs kommuns syfte med bidrag till ideella föreningar. En utförlig beskrivning av syftet finns i reglementets inledning.

I ansökan om utvecklingsbidrag ska föreningar ange:

  • ändamålet för ansökningen
  • vilken betydelse det ändamålet har för föreningen i stort
  • hur beviljat bidrag kan bidra till att förbättra Vännäs kommun
  • sökt belopp och övrig finansiering
  • följderna om en mindre summa än det sökta beloppet delas ut.

Ansökan ska vara inskickad till kommunen senast den 31 mars via kommunens
e-tjänst. Gå direkt till tjänsten via länken i listan nedan.

Användningen av utvecklingsbidraget ska redovisas till kommunen. I redovisningen
ska även övrig finansiering och resultatet av det beviljade bidraget redovisas.