Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Synas som förening i kommunens kanaler

Vännäs kommun vill gärna visa upp föreningslivet i kommunen och vi kan i vissa fall dela vidare information från föreningarna i de kommunala kanalerna, på webbplatsen eller i sociala medier.

Föreningen måste vara aktiv i Vännäs kommun samt finnas i föreningsregistret för att kommunen ska dela vidare information. Vi kan dela information som uppfyller något av följande:

  • Nyhet om att föreningen tar emot något av kommunens stipendium.

  • Medial artikel om aktivitet eller arrangemang som föreningen genomför som är välgörande för- och stärker platsen Vännäs kommun (delas i sociala medier).

  • Medial artikel om större, jämna jubileum (delas i sociala medier).

  • Medial artikel om serieavancemang i förbundsserie för representationslag eller mästerskapsmedalj på nationell nivå av lag eller medlem i föreningen.

  • Marknadsföring av arrangemang som föreningen anordnar tillsammans med kommunen eller med kommunen som sponsor. För detta behöver förening och kommun ha ett aktivt sponsoravtal där marknadsföring är en del av överenskommelsen.