Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Bron till Gothnellska halvön

Nytt friluftsområde med stigar på Gothnellska halvön

Välkommen till en tätortsnära skog mellan Vännäs och Vännäsby där du kan njuta av att lyssna på fåglarna, koka kaffe över öppen eld och ta en promenad runt Gothnellska halvön.

På halvön bedrivs ett aktivt hyggesfritt skogbruk och det är en populär plats för såväl hundpromenader, skolutflykter som bärplockning. Ta den nybyggda hängbron i trä över Tvärån från Vännäs fritidsområde - så är du ute på halvön.

Hängbron

Till Gothnellska halvön tar du dig över Tvärån via en 66 meter lång hängbro i trä. Bron är ämnad för gångtrafik.

Stigarna

Två stigar på 2 km och en på 0,8 km finns på halvön. Området är inte tillgänglighetsanpassat men det går att ta sig över bron med rullstol, och med lite hjälp, upp till vindskyddet.

Vindskydd

Grillplatser

På halvön finns fem grillplatser. Den grillplats som ligger närmast brofästet har även ett vindskydd intill. Du behöver ha med dig egen ved för att elda. Kom ihåg att elda med försiktighet i grillringarna och gör gärna små brasor.

Det hyggesfria skogsbruket och naturlivet

Det finns olika anledningar till att använda hyggesfritt skogsbruk, men att bevara
och/eller sköta naturvärden, kulturvärden eller sociala värden är vanliga orsaker.
I tätortsnära skogar är hyggesfritt skogsbruk ett sätt att behålla ett områdes
upplevelse- och rekreationsvärden. Ett hyggesfritt skogsbruk gynnar även många olika arter.

Spännande miljö för utomhuspedagogik

Tack vare sitt tätortsnära läge är Gothnellska halvön en utmärkt plats för utomhuspedagogik. Vindskyddet som finns på platsen är byggt för att förskolan Myrans barn och Vegaskolans elever men även andra skolelever ska kunna vara utomhus på halvön året om- i alla väder. Förskolans och skolans personal har även fått utbildning i naturpedagogik från Naturskolan, Umeå kommun. På informationstavlorna vid entrén finns det skyltar som uppmuntrar till eget utforskande på halvön.

Tips på övningar från Skogen i skolan

Lek och lärande på samma gång? Skogen i skolan har flera olika tips på lekar och övningar som det står vem som helst fritt att använda.

På deras webbplats hittar du det mesta!
Besök skogeniskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sommar – övningar

 • Att vara en älg
 • Bygg ett träd med eleverna
 • Byta träd
 • Gissa lövet
 • Geometri med rep
 • Hitta lövet
 • Höjdmätning med en pinne

Vinter – övningar

 • Att vara en älg
 • Bygg ett träd med eleverna
 • Byta träd
 • Geometri med rep
 • Höjdmätning med en pinne
 • Kolkritor (om det finns eldstad)

Hitta hit

Gothnellska halvön ligger mellan Vännäs och Vännäsby i anslutning till Vännäs fritidsområde. Om du kommer ifrån Vännäs bad och camping går du in på området och håller till vänster och går mot själva campingen. När du är vid campingen passerar du servicebyggnaden och lekplatsen på vänster sida om dig och tar därefter till höger mot skogen till. Efter en stund ser du en hängbro som du går över och du befinner dig då på Gothnellska halvön.

Karta över området

Kartan nedan visar främst stigarna och rastplatserna på halvön.

Kartbild, Gothnellska

Om projektet med Gothnellska halvön

I översiktsplanen 2018 beslutade kommunen att Gothnellska halvön skulle bli ett område för att främja natur och fritid. Planeringen och en viss del av arbetskostnaderna för satsningen ingick i ett LONA-projekt 2020-2022.

Läs mer om vad projektet innebar, här

LONA logotyp