Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Vattenskoter

Är du i Västerbottens län och vill ta din vattenskoter ut på tur? Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen. I Vännäs kommun finns inga godkända områden för att köra vattenskoter.

Allmänna farleder i Västerbotten

Det är generellt tillåtet att åka inom 300 meter på var sida om farledsmarkering men inte närmare land än 100 meter. I Västerbotten finns det åtta områden med ytterligare begränsning för farleder:

 • Rundvik
 • Örefjärden
 • Umeå hamn
 • Norrfjärden
 • Ratan
 • Bjuröklubb
 • Skelleftehamn
 • Kåge hamn

Godkända områden i Västerbotten

I Västerbotten är det tillåtet att köra vattenskoter i sju områden:

 • Lycksele kommun - område vid Kattisavans campingplats
 • Malå kommun - område på Malåträsket
 • Nordmalings kommun - områden i Nordmalingsfjärden
 • Sorsele kommun- Storjuktan
 • Umeå kommun - område i vid Patholmsvikens småbåtshamn
 • Umeå kommun - område i vid Hamnskärs småbåtshamn
 • Vilhelmina kommun - Vojmsjön

På Länsstyrelsen Västerbottens hemsida finns mer information om var du får köra. Information om vattenskoter finns nästan längst ner på sidan.

Till mer information om vattenskoter, godkända områden och farleder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad har du som kör vattenskoter för ansvar?

Vattenskotrar betraktas sjörättsligt som alla andra båtar. Det betyder att du som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns i sjölagen om hänsynstagande, uppträdande till sjöss, nykterhet och hastighet. Likaså gäller miljöbalkens bestämmelser om buller, skyddade områden och skyddade arter även för dig som vattenskoterförare.

Polisens roll

Polisen ansvarar bland annat för att förebygga och ingripa mot sjöfylleri, fartöverträdelser och utreda sjöfartsolyckor.

Några av orsakerna till vattenskoterolyckor är att förare överskattar sin körförmåga, kör för fort eller är alkoholpåverkade. Det händer också att vattenskotrar kör in i varandra eller att man får ett kast i en våg och gör sig illa på skotern eller kastas i vattnet.