Aktuell fråga

8-14 maj infaller den nationella Krisberedskapsveckan. Under Krisberedskapsveckan kommer Sveriges kommuner och Länsstyrelser att uppmärksamma allmänheten på risker som finns i kommunen samt hur du som medborgare skaffar en god beredskap hemma vid till exempel ett längre strömavbrott eller en omfattade snöstorm. På vannas.se/krisberedskap kan du läsa mer om hur du kan skaffa en god hemberedskap.

Har ditt hushåll en god hemberedskap?

Visa resultat

Pågående upphandlingar