Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Tillgänglighetsredogörelse

Vännäs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här avsnittet beskriver hur vannas.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen i nuläget?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Punkterna nedan beskriver vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns videofilmer, publicerade via YouTube, som inte är textade.
  • Det finns vissa e-tjänster och system, som du når via vannas.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Systemen och e-tjänsterna som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i.

Oskäligt betungande anpassning

Vännäs kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Textning och syntolkning av kommunfullmäktige

Vännäs kommun kommer inte att genomföra textning eller syntolkning av de kommunfullmäktigesammanträden som kommunen webbsänder och delar via YouTube på kommunens webbplats. Kommunen har inte resurser för att genomföra textning eller syntolkning av långa sammanträden.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av vannas.se.

  • Senaste bedömningen gjordes den 16 september 2020.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 28 april 2021.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vannas.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan komma i kontakt med webbansvarig genom att skicka din synpunkt via formuläret Lämna synpunkt på webbplatsen så hamnar det direkt hos webbansvarig.

Till formuläret

Webbansvarig/kommunikatör
Sofia Tjärnström

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.