Näringsliv och arbetsmarknad

Projekt för attraktivt centrum

Under 2022 pågår ett projekt för centrum om platsutveckling, handel och service!

Digital frukost

Etablera ditt företag i Vännäs

Läs mer om att etablera ditt företag i Vännäs kommun. Prata med oss!