Näringsliv och arbetsmarknad

Projekt för attraktivt centrum

Under 2022 pågick ett projekt för centrum om platsutveckling, handel och service!

Digital frukost

Etablera ditt företag i Vännäs

Läs mer om att etablera ditt företag i Vännäs kommun. Prata med oss!

Digital frukost

Kostnadsfria digitala utbildningar

Företagsutveckling genom digitala kurser och coaching anpassat för en småföretagares vardag.