Artikeln publicerades 7 december 2018

20 november trygghetsvandrade flera aktörer i Vännäsby, här kan du ta del av protokollet

Trygghetsvandring är en metod för att få olika parter att träffas och samtala om hur området kan bli tryggare och mera trivsamt. 20 november genomförde Vännäs kommun en trygghetsvandring i Vännäsby tillsammans med några andra aktörer.

Grupp med trygghetsvandrare

Syftet är att utbyta tankar och synpunkter och en chans att sprida information och diskutera konstruktiva idéer. Hur trygga vi känner oss när vi lämnar vår bostad är avgörande för var och hur vi rör oss i samhället. Vad som är tryggt och trivsamt skiljer sig många gånger mellan barn och vuxna.

Vandringen startade vid Vännäsby äldrecenter och vidare längst med Umevägen. Från Umevägen gick vandringen vidare in på Rådjursgatan och Ängsvägen för att sedan avslutas med promenad förbi Vännäsby tågstation och Vännäsby Äldercenter.

Ta del av protokoll och åtgärdsplan

På vannas.se under Bo, bygga, miljö och fliken Framtidens Vännäs, kommunens planarbete, har vi samlat information om trygghetsvandring samt protokoll från den nyss genomförda i Vännäsby och äldre trygghetsvandringar.

Närvarande på trygghetsvandringen var representanter från:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Barn- och utbildningsförvaltningen
  • Kommunledningskontoret
  • Vännäs fastigheter
  • PRO
  • Polisen