Artikeln publicerades 20 september 2023

Mobiltelefon

Hur vill du kunna ta del av kommunala handlingar? Hjälp oss genom att svara på vår enkät

Under hösten 2023 pågår en förstudie i Vännäs kommun om införande av ett digitalt arkiv. Kommunen önskar nu ta reda på vilka behov och förväntningar som finns hos dig som medborgare av att kunna ta del av kommunala handlingar digitalt.

Det kan till exempel handla om att hämta ut sina avgångsbetyg eller bygglovshandlingar direkt från vår webbplats vannas.se.

Enkäten är anonym och vi behöver få dina svar senast fredag den 6 oktober 2023. Förstudien utförs av WhiteRed Consulting AB på uppdrag av Vännäs kommun.

Stort tack för din medverkan!

Gå till enkäten här Länk till annan webbplats.