Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Marklov

Marklov behövs inom områden med detaljplan för att du ska få schakta eller fylla ut så att det avsevärt ändrar tomtens höjdläge.

Marklov kan även behövas för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan. Motsvarande krav kan gälla inom områden med områdesbestämmelser. Läs mer på Boverkets hemsida via länken nedan.

Ansök via E-tjänst

Du kan ansöka om bygglov, rivningslov och marklov digitalt via vår e-tjänst.