Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Verksamhet/företag med eget dricksvatten

Enskilt vatten som är ansluten till en restaurang eller en skola räknas som ett livsmedelsföretag. Även dricksvattentäkter som producerar mer än 10 kubik vatten per dygn eller tillhandahåller drickvatten till mer än 50 personer räknas som ett livsmedelsföretag.

Dricksvatten från enskild brunn eller vattenförening räknas som ett livsmedelsföretag om vattnet levereras till exempel en:

  • Livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café.
  • Offentlig verksamhet, till exempel skola, vårdhem.
  • Kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor.
  • Om brunnen eller vattenverket producerar 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller mer eller om minst 50 personer förses med dricksvatten räknas det också som ett eget livsmedelsföretag och omfattas då av dricksvattenföreskrifterna.

Registrering av verksamheten

Om vattentäkten räknas som ett livsmedelsföretag omfattas ägaren/föreningen av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) och ska då registrera sin verksamhet hos miljö- och byggavdelningen.

Är ni osäkra på om eran brunn räknas som ett livsmedelsföretag, har frågor eller vill ha mer information kan ni alltid kontakt miljö- och byggavdelningen i Vännäs kommun eller gå in på Livsmedelsverkets hemsida.

Egenkontroll

Enligt dricksvattenföreskrifterna ska dricksvatten vara hälsosamt och rent och uppfylla vissa kvalitetskrav. Att ta fram ett system för egenkontroll är ett krav som ligger på dricksvattenproducenten. Egenkontrollprogrammet är producentens bevis för att vattnet håller en hög kvalitet och produceras på ett säkert sätt.

Om problem med vattenkvaliteten uppkommer är det mycket viktigt att snabbt informera berörda konsumenter, fastighetsägare och miljö- byggavdelningen. En utredning av orsaken till problemet måste påbörjas omedelbart av den som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet.

Provtagningsprogram

Hur ofta prover ska tas beror på om det vattnet kommer från en grundvattentäkt eller en ytvattentäkt, hur många som är anslutna och hur mycket vatten som distribueras. Provtagningen bör i möjligaste mån fördelas lika över tid och rum. Provtagningsparametrar och provtagningsfrekvenser finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten. I Vännäs kommun är det plan- och miljönämnden som fastställer provtagningsprogrammet.