Brottsförebyggande arbete

Digital frukost

Trygg samhällsplanering

Läs mer om ämnet 'trygg och jämställd samhällsplanering' samt genomförda trygghetsvandringar i Vännäs kommun.

Coronavirus

Brottsförebyggande rådet, bra.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten Brå (Brottsförebyggande rådet) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Beredskap och säkerhet

Läs mer om kommunens arbete med beredskap, räddningstjänsten, din krisberedskap med mera.