Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Starta livsmedelsföretag

Med livsmedelsföretag menas privat eller offentligt företag som hanterar livsmedel med eller utan vinstsyfte. Innan du startar din verksamhet måste du registrera den hos plan- och miljönämnden. Det gör du genom att lämna in en anmälan med uppgifter om ditt företag, vilken livsmedelsverksamhet du ska bedriva och var det ska ske.

Anmälan om livsmedelsverksamhet

Anmälan måste ha inkommit minst två veckor innan du startar. Registreringen är personlig och gäller bara för den företagare som gjort anmälan. Vid ägarbyte måste ny registrering ske. En administrativ avgift motsvarande en timmes handläggning kommer att tas ut.

Anmäl livsmedelsverksamhet via e-tjänst

Vi tar gärna emot din anmälan digitalt. Gå direkt till vår e-tjänst via länken nedan för att göra anmälan.

Miljö- och byggavdelningen gör ingen bedömning i förväg om din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningens regler och krav utan det måste du som verksamhetsutövare kontrollera i förväg.

Anmälan till Livsmedelsverket

Om du ska starta en animalieanläggning till exempel slakteri eller mejeri räcker det inte med enbart registrering, verksamheten måste även godkännas av Livsmedelsverket.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats om du är osäker på om din verksamhet ska registreras hos kommunen eller anmälas till Livsmedelsverket.

Till livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler och ansvar

Regler för livsmedelssäkerhet och hygien är samma för en verksamhet som registreras och för en som har ett godkännande.

Kom ihåg att du som livsmedelsföretagare har ansvaret för att:

  • livsmedel som säljs eller överlåts är säkra, rätt märkta och att det går att spåra varifrån de kommer.
  • företaget uppfyller relevanta krav i livsmedelslagstiftningen till exempel vad gäller egenkontroll, utrustning och lokaler.

Livsmedelstillsyn

När du startar

När verksamheten kommit igång gör kommunens inspektörer kontroll på plats och inspekterar lokalens och utrustningens lämplighet samt företagarens system för egenkontroll. Därefter gör miljökontoret regelbundna återkommande kontroller av verksamheten. I samband med registreringen behöver vi få in uppgifter om er verksamhet för att avgöra hur många kontrollbesök ni bör. Detta görs via vår e-tjänst. Från och med år 2024 tas årsavgiften bort och ni betalar först efter att vi besökt er.

Till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan- och miljönämnden kan vid brister förelägga om rättelse eller om så behövs vidta andra sanktioner för att livsmedelslagstiftningen ska uppfyllas och förhindra att fara för människors hälsa uppstår.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du ska planera och kontrollera din verksamhet så att alla livsmedel blir säkra att äta och att konsumenterna inte vilseleds. Du ska själv kontrollera riskerna i din livsmedelshantering och ha ett dokumenterat säkerhetssystem som visar på att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra.

Läs om grundförutsättningar och HACCP i branschriktlinjerna på livsmedelsverkets webbplats: