Starta livsmedelsföretag

Med livsmedelsföretag menas privat eller offentligt företag som hanterar livsmedel med eller utan vinstsyfte. Innan du startar din verksamhet måste du registrera den hos plan- och miljönämnden. Det gör du genom att lämna in en anmälan med uppgifter om ditt företag, vilken livsmedelsverksamhet du ska bedriva och var det ska ske.

Anmälan om livsmedelsverksamhet

Anmälan måste ha inkommit minst två veckor innan du startar. Registreringen är personlig och gäller bara för den företagare som gjort anmälan. Vid ägarbyte måste ny registrering ske. En administrativ avgift motsvarande en timmes handläggning kommer att tas ut.

Anmäl livsmedelsverksamhet via e-tjänst

Vi tar gärna emot din anmälan digitalt. Gå direkt till vår e-tjänst via länken nedan för att göra anmälan.

Miljö- och byggavdelningen gör ingen bedömning i förväg om din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningens regler och krav utan det måste du som verksamhetsutövare kontrollera i förväg.

Anmälan till Livsmedelsverket

Om du ska starta en animalieanläggning till exempel slakteri eller mejeri räcker det inte med enbart registrering, verksamheten måste även godkännas av Livsmedelsverket.

Till livsmedelsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regler och ansvar

Regler för livsmedelssäkerhet och hygien är samma för en verksamhet som registreras och för en som har ett godkännande.

Kom ihåg att du som livsmedelsföretagare har ansvaret för att:

 • livsmedel som säljs eller överlåts är säkra, rätt märkta och att det går att spåra varifrån de kommer.
 • företaget uppfyller relevanta krav i livsmedelslagstiftningen till exempel vad gäller egenkontroll, utrustning och lokaler.

Tillsyn

När du startar

När verksamheten kommit igång gör kommunens inspektörer kontroll på plats och inspekterar lokalens och utrustningens lämplighet samt företagarens system för egenkontroll. Därefter gör miljökontoret regelbundna återkommande kontroller av verksamheten. Ett beslut om årlig kontrollavgift som livsmedelsföretagaren ska betala fattas av plan- och miljönämnden.

Plan- och miljönämnden kan vid brister förelägga om rättelse eller om så behövs vidta andra sanktioner för att livsmedelslagstiftningen ska uppfyllas och förhindra att fara för människors hälsa uppstår.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du ska planera och kontrollera din verksamhet så att alla livsmedel blir säkra att äta och att konsumenterna inte vilseleds. Du ska själv kontrollera riskerna i din livsmedelshantering och ha ett dokumenterat säkerhetssystem som visar på att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra.

Läs mer

Du som livsmedelsföretagare ska veta att maten är säker och rätt märkt. Du är också ansvarig för att kraven i lagstiftningen är uppfyllda. Därför måste du ha ett system för egenkontroll. För att din egenkontroll ska bli bra måste du först och främst tänka på hur du arbetar för att uppnå goda grundförutsättningar.

Det gäller att du som livsmedelsföretagare kan visa att du har kontroll på alla dessa områden:

 • utbildning,
 • personlig hygien,
 • vatten,
 • skadedjur,
 • rengöring,
 • underhåll,
 • avfall,
 • förpackningsmaterial,
 • separering,
 • märkning/information,
 • mottagning,
 • temperaturkontroller,
 • spårbarhet,
 • reklamationer/återkallande och
 • intern revision.

För att få hjälp med utformning med din egenkontroll kan du vända dig till din branschorganisation eller ta hjälp via Livsmedelsverkets webbplats.

Faroanalys och HACCP

När du vet att grundförutsättningarna är goda inom alla dessa områden är det viktigt att gå igenom vilka faror som kan finnas i verksamheten. För varje råvara och tillverkningssteg tänker du igenom mikrobiologiska, kemiska, fysikaliska och allergena faror. När du har gjort det vet du vilka faror som ni måste ha kontroll över.

Detta är den första delen i ert HACCP arbete. När farorna är kända ser du till att de förebyggs och övervakas. Den som på ett företag ansvarar för HACCP ska ha utbildning i detta.

Läs om grundförutsättningar och HACCP i branschriktlinjerna på livsmedelsverkets webbplats.