Person som tittar i mobiltelefonen

Så får du krisinformation

Vid en allvarlig händelse/samhällskris sker kommunikationen och informationsspridningen snabbt både från många olika källor, myndigheter och media.

Kommunens information

Startsidan på kommunens webbplats kommer att vara en av de främsta kanalerna för att sprida information om vad som har hänt, ge lägesbeskrivningar och råd till allmänheten.

Vi på Vännäs kommun uppdaterar nyhetsflödet på vannas.se löpande vid en samhällsstörning. Vi delar även informationen vidare till vår facebooksida. Vid en samhällskris kan de sociala medierna vara ett sätt att nå längre med informationen samt ett alternativ om den kommunala webbsidan skulle vara obrukbar.

VMA

VMA, viktigt meddelade till allmänheten

Det vanligaste informationssystemet i Sverige är utomhusvarningen, tutan eller "Hesa Fredrik" som den kallas. Ljudsignalen kompletteras med SMS och bägge systemen hänger ihop med Viktig meddelande till allmänheten (VMA). Sveriges radio P4 sänder alltid aktuella VMA, så även där kan du ta del av informationen.

Läs mer om varningssystem här

Logotyp krisinformation

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en samhällsstörning eller kris.

Krisinformation.se har även en mobilapp som du kan ladda ner och få information om kriser i ditt närområde direkt i mobilen.

Till webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla krisinfo logotyp

Lilla krisinfo

Lilla Krisinfo är en sida för barn och unga. Här kan du få information som kommer direkt från svenska myndigheter. Lilla krisinfo får bara skriva om sånt som andra myndigheter redan har skrivit på sina hemsidor men är bland de mest pålitliga när du vill veta vad som har hänt, och varför.

Till lilla.krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Logotyp P4

Radio P4 Västerbotten - din kriskanal

Radio P4 är den radiokanal som du ska lyssna på vid en krissituation. Även om internet inte skulle fungera kan du lyssna på sändningarna i P4. Du som bor i Västerbotten lyssnar på P4 Västerbotten. Varningsmeddelandet VMA sänds via radio P4 och TV.

113 13

Det nationella informationsnumret 113 13 från SOS alarm

113 13 är det nationella informationsnumret dit du kan ringa både för att få information och lämna information. All information som lämnas ut på 113 13 är verifierad information, det vill säga att den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum.

Till mer information om 113 13 Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens logotyp

Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen är en statlig myndighet med ett brett ansvarsområde. De ansvarar bland annat för att stora kriser och svår påfrestning i länet hanteras på ett bra sätt, och ska stödja och hjälpa kommunerna i deras krisberedskapsarbete. Ofta är informationen samordnad mellan Länsstyrelsen och Västerbottens läns kommuner. Det betyder att vi alla går ut med samma information vid en större samhällsstörning.

Till lansstyrelsen.se/vasterbotten Länk till annan webbplats.

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB arbetar med att utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser, samt med att försöka minska konsekvenserna när en allvarlig olycka eller kris inträffar. Myndigheten får då en viktig samordnande roll över sektorsgränser och ansvarsområden. Samordningsrollen utgår från ansvarsprincipen - MSB tar inte över andra aktörers ansvar.

Till msb.se Länk till annan webbplats.

Om internet och telefonen inte fungerar

Om internet och telefonin inte fungerar finns andra sätt att ta del av krisinformation.

Läs mer här