Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Fri sikt, regler för växter vid väg

Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd. Här följer några enkla tips på åtgärder som du som fastighetsägare kan göra.

Fri sikt i korsningar ger säkrare trafik och alla fastighetsägare har vissa förpliktelser. Detta gäller alla gator i Vännäs och Vännäsby.

För huvudlederna Umevägen, Pengsjövägen, Östra Järnvägsgatan och Hembergsleden gäller Trafikverkets regler. Trafikverket är även ansvariga för Fällforsvägen, även om det inte är en huvudled.

Enkla tips för fri sikt

Om din tomt ligger intill en gång-och cykelbana eller gata, ska du se till att dina växter och staket inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana - minst 2,5 m
  • Över cykelväg - minst 2.5 m
  • Över körbana - minst 4,6 m

Skyltar och vägmärken ska med lätthet kunna läsas. Fastighetsägaren är skyldig att beskära träd och buskar på sin tomt så att vägmärken inte skyms.

Gatubelysning ska lysa upp vägar samt gång-och cykelbanor. Hindras ljuset ska träden beskäras av fastighetsägaren.

Vid plantering

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan när du planterar föreställa dig trädens och buskarnas utveckling några år framåt. Stora buskar och träd bör placeras minst två meter innanför tomtgränsen. Häck och buskar bör placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen.

Klippa växter