Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Kulturstipendium

Vännäs kommuns kulturstipendium är till för att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden. Notera att detta stipendium inte kan sökas för egen del utan stipendiat ska ha blivit nominerad av någon annan.

Nominering

Du nominerar till Vännäs kommuns stipendier via vår e-tjänst. Nomineringen ska vara inskickad senast den 15 oktober. Om du saknar e-legitimation och därför inte kan använda e-tjänsten går det bra att kontakta barn- och utbildningsförvaltningen.

  • Kulturstipendiet tilldelas person som bor i kommunen eller på annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendiet kan även tilldelas grupp, förening eller organisation som är verksamma inom kommunen. Stipendiet är ett hedersstipendium och kan endast bli aktuellt efter nominering. Stipendiet kan inte sökas för egen del.
  • Förslag på stipendiater kan lämnas av person, organisation, förening eller ledamot av barn- och utbildningsnämnden. Motivering och/eller handlingar som kan ge behövlig information ska bifogas förslaget.

Förteckning över tidigare mottagare av kulturstipendiet. Pdf, 174 kB, öppnas i nytt fönster.

Utdelning

Stipendieutdelning sker alltid i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året, normalt en måndag i slutet av november månad. Summan på 10 000 kr kan fördelas lika mellan flera stipendiater, dock högst två vid varje tillfälle.

Om det anses lämpligt, och det har gått minst tio år sedan sist, kan samma person, grupp, förening eller organisation bli tilldelade stipendiet mer än en gång. Stipendiet kan inte
utdelas postumt.

Om ingen lämplig kandidat blivit utsedd kan stipendiet sparas till kommande år.

Vännäs kommuns kulturstipendium beslutas av barn- och utbildningsnämnden efter
beredning av barn- och utbildningsförvaltningen.